Make your own free website on Tripod.com

איספניולית | עלינו | סיפורי אבותינו | אירועים | שעורי איספניולית | ארכיון | דף מגיליונינו | אלבום תמונות | איך להתקשר איתנו
MuestraLingua

! ברוכים הבאים לאתר שלנו

,יש לציין בזה שהשעורים, מאמרים והדפים לא ניתנים להעתקה באתרים אחרים
                  .או המחבר עצמו  MuestraLingua  ללא הסכמה של

לכולנו יש מנהגים משלנו, רצינו לחלקם איתכם. לפעמים ניתן לשנות את דיעותינו בעולם זה שאנו חיים בו. רצינו לספר גם לאחרים על הרגשותינו או לחוות דעתינו מניסיונינו

באתר זה תמצאו דעות שניתנות להעברה לעולם כולו. התקשרות כזו, לא תמיד היא אפשרית בפשטות, לכן אנו מתכוננים לבצעה בעזרת תמונות ככל האפשר. תיזכרו בוודאי באמרה שעל ידי יצוג תמונה אחת בלבד, אפשר להעביר הרבה דעות בקלות. כמו כן, על ידי מסירת מידע בצורה הזו, ניתנת להעברה נקודה מוחלטת לאחרים. כמו כן, תנתן לראייה אלה שפירסמו, או בעלי הכתבות השונות

סירקג'י; Actual Size=240 pixels wide

אם נצטרך לשמור על שפה, עלינו להעבירה לילדינו

היא "MuestraLingua" משימת

להציע לקהל, את הערך הנכון של האיספניולית בכדי שתשאר שפה חיה לעוד 500 שנה. נשים כתבות בשפות שונות בכדי לאפשר ולהמריץ את הקוראים. אנו משוכנעים שהדבר יתאפשר על ידי זה שנשאל את דעתם של קוראינו

! אנא חתום על ספר האורחים כדי שתהיה לנו דעה נכונה על מחשבותיכם ... 'הינך אורח םס

FastCounter by bCentral


ראה/י ספר האורחים
חתום/י על ספר האורחים