Make your own free website on Tripod.com
עלינו | סיפורי אבותינו | אירועים | שעורי איספניולית | ארכיון | דף מגיליונינו | אלבום תמונות | איך להתקשר איתנו

חזור לדף הבית

MuestraLingua
עלינו

אתר זה נוצר להתקדמות האיספניולית ולהחלפת הצעות והרגלים שנישאר לנו מאבותינו. בדף זה, נציג חלק מהפרטים מאירגון זה והאנשים הקשורים לנושאים השונים

:באירגון זה

במקום הזה, נוכל לעשות טבלה שתכלול שמות האנשים האחראים שהם חלק מהאירגון הזה. תוכלו גם לשלוח תמונות והסברים צמודים אליהן. באתר זה נשתמש באיספניולית כשפה ראשית עם כללי הכתיבה של "אקי "ירושלים

רחל אמאדו בורטניץ

רחל אמדו בורטניץ; Actual Size=170 pixels wide

רחל היא בעלת אתר זה. היא גם נשיאה לשעבר של בתמונה זו, מציגה "Dallas Jewish Historical Society" ציור עשוי בעיפרון. ברקע, ניתן לראות את סבא שלה, שמואל אמאדו מתקופת 1915 שבאיזמיר, תורכיה. רחל נולדה והתגדלה באיזמיר. מרגע הגיעתה לארצות הברית, היא תמכה באחרים שהתגודדו עם זהותם החדשה על ידי גילוי יהדותם.

בתכנית

.כאן לדוגמה, נשים את כל הנוגע לשרותים שלנו